hietanen reino

Kori
Kori

1988, litografi, 72 x 85 550€ | 50€/kk

Maisema
Maisema

1988, litografi, 72 x 85 550€ | 50€/kk

Pallopeli
Pallopeli

1987, litografi, 72 x 85 550€ | 50€/kk

Nimetön I
Nimetön I

1992, litografi, 72 x 85 550€ | 50€/kk

Nimetön II
Nimetön II

1992, litografi, 72 x 85 550€ | 50€/kk

Nimetön III
Nimetön III

1992, litografi, 72 x 85 550€ | 50€/kk